Odwodnienie ACO Drain® S300K z rusztem żeliwnym

 • materiał: polimerbeton
 • długość [mm]: 1000
 • szerokość [mm]: 360
 • wysokość [mm]: 400
Opis produktu

Odwodnienie liniowe przeznaczone do zadań specjalnych – powierzchni komunikacyjnych w zakładach przemysłowych z ruchem ciężkim, stacji benzynowych i baz paliwowych. Wykonane jest z polimerbetonu z krawędziami z żeliwa. Mocowanie na rygiel przesuwny wzdłużny Powerlock® – system bezśrubowego mocowania rusztów Klasa obciążenia D 400 lub F 900

Odwodnienie monolityczne ACO Drain® Monoblock RD 200

 • materiał: polimerbeton
 • długość [mm]: 1000
 • wysokość [mm]: 330
Opis produktu

Układ monolityczny ACO Drain® Monoblock RD charakteryzuje się wyjątkową odpornością. Dzięki monolitycznej konstrukcji instalacja tego systemu rekomendowana jest w warunkach najbardziej intensywnej eksploatacji – w poprzek ciągów jezdnych. Oprócz doskonałej odporności profil V kanału zapewnia optymalną wydajność hydrauliczną i zwiększony efekt samooczyszczania.

Odwodnienie torowiska ACO Tram

 • materiał: polimerbeton
 • długość [mm]: 1260
Opis produktu

System odwodnienia standardowego torowiska dwutorowego składa się z dwóch kanałów międzyszynowych, z jednego kanału międzytorowego oraz z dwóch kanałów bocznych o zmiennej długości. Przepusty ACO Tram zbierają wodę z torowiska, z szyn oraz wodę infiltracyjną z pasa zieleni. Przyczyniają się one do poprawy komunikacji w przestrzeni publicznej: chronią pieszych i wystawy sklepowe przed ochlapywaniem wodą deszczową i błotem przez przejeżdżające tramwaje.

Separator zawiesin ACO CS

 • materiał: żelbet
 • pojemność osadnika [l]: 1000-15000
 • średnica [mm]: 1200-2800
 • wysokość [mm]: 2430-4295
Opis produktu

Ścieki deszczowe niosą ze sobą zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej.
Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika ścieków o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l.
W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym.
Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowuje się indywidualnie.

Separator substancji ropopochodnych Lamella C-NST

 • materiał: żelbet
 • przepływ nominalny [l/s]: 3-200
 • maksymalny przepływ hydrauliczny [l/s]: 30-2000
 • średnica [mm]: 1440-2800
 • wysokość [mm]: 2075-3965
Opis produktu

Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym. Klasa obciążenia D400 (do 40 ton). Przepływ nominalny od 3 do 200 l/s. Podstawą skuteczności działania separatora typu Lamella C-NST (redukcji substancji ropopochodnych w dopływających ściekach) jest powierzchnia czynna zbiornika oraz powierzchnia wkładu lamelowego o określonych parametrach technicznych, wynikająca ze współczynnika obciążenia jednostkowego powierzchni. W separatorze zastosowano wkłady lamelowe polipropylenowe wielostrumieniowe. Wskaźnik flotacji grawitacyjnej cieczy lekkiej oraz flotacji wspomaganej przez wkład lamelowy dla przepływu nominalnego jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 858.

Separator substancji ropopochodnych Oleopator C-NST

 • materiał: żelbet
 • przepływ nominalny [l/s]: 3-50
 • pojemność osadnika [l]: 300-5000
 • średnica [mm]: 1200-2440
 • szerokość [mm]: 1885
 • wysokość [mm]: 3435
Opis produktu

Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem  koalescencyjnym do zabudowy w gruncie. Klasa obciążenia to D400 (do 40 ton). Separator wykorzystywany jest do oczyszczania ścieków deszczowych  oraz ścieków technologicznych z substancji olejowych.  Zawartość substancji olejowych na wylocie wynosi ≤ 5 mg/l. Zostało to potwierdzone przez Instytut Badawczy Materiałów Budowlanych, Techniki Sanitarnej i Separacji w Wurzburgu (LGA) oraz Instytut Ochrony Środowiska w Warszawie.

Referencje

BCT Terminal kontenerowy Gdynia

.

.

.

.

Port- Hel

Odwodnienie torowiska Olsztyn

.

.

.

.