Odwodnienie ACO Drain Monoblock RD+150V

 • materiał: polimermeton
 • długość [mm]: 1000
 • szerokość [mm]: 210
 • wysokość [mm]: 280
 • kolor: naturalny, antracyt
Opis produktu

System odwodnień monolitycznych ACO Drain Monoblock RD+ to produkt rekomendowany do montażu w warunkach najbardziej intensywnej eksploatacji – w poprzek ciągów jezdnych, np. przed przejazdami kolejowymi czy skrzyżowaniami. System ACO Drain Monoblock RD+ jest zaprojektowany tak, aby zapewnić optymalną trwałość. Monolityczny kanał jest w całości wykonany z polimerbetonu, wyjątkowo trwały i odporny na korozję. Klasa obciążeń E600, kanał typu I (testowany bez obudowy bocznej). Rodzaj kanału: bezspadkowy.

Odwodnienie ACO Qmax 350 z krawędzią zeliwną ACO Qflow

 • materiał: tworzywo
 • długość [mm]: 2000
 • szerokość [mm]: 415
 • wysokość [mm]: 600
 • szerokość szczeliny [mm]: 26
Opis produktu

Estetyczny system odwodnień szczelinowych zapewniający wysoką wydajność. Produkt wykonany z tworzywa sztucznego z rusztem ze stali lub żeliwa. Ze względu na szeroki zakres rozmiarów system ACO Qmax oferuje nieograniczone rozwiązania dla wszystkich zastosowań.

Odwodnienie ACO Drain® S150K

 • materiał: polimerbeton
 • kolorystyka: brak
Opis produktu

Odwodnienie liniowe przeznaczone do zadań specjalnych – powierzchni komunikacyjnych w zakładach przemysłowych z ruchem ciężkim, stacji benzynowych i baz paliwowych. Wykonane jest z polimerbetonu z krawędziami z żeliwa. Mocowanie na rygiel przesuwny wzdłużny Powerlock® – system bezśrubowego mocowania rusztów Klasa obciążenia D 400 lub F 900

Separator zawiesin ACO CS

 • materiał: żelbet
 • pojemność osadnika [l]: 1000-15000
 • średnica [mm]: 1200-2800
 • wysokość [mm]: 2430-4295
Opis produktu

Ścieki deszczowe niosą ze sobą zanieczyszczenia w postaci zawiesiny ogólnej. Rozporządzenie z 8 lipca 2004 r. Dz. U. Nr 168, poz. 1763 nie zezwala na odprowadzanie do odbiornika ścieków o zawartości zawiesiny ogólnej większej niż 100 mg/l. W związku z tym ścieki zawierające zawiesiny powyżej wymaganego stężenia powinny być przed wprowadzeniem do separatora podczyszczone w osadniku wstępnym. Wielkość i rodzaj separatora zawiesin dostosowuje się indywidualnie.

Separator substancji ropopochodnych Lamella C-NST

 • materiał: żelbet
 • przepływ nominalny [l/s]: 3-200
 • maksymalny przepływ hydrauliczny [l/s]: 30-2000
 • średnica [mm]: 1440-2800
 • wysokość [mm]: 2075-3965
Opis produktu

Żelbetowy separator substancji ropopochodnych z wkładem lamelowym. Klasa obciążenia D 400 (do 40 ton). Przepływy nominalny od 3 do 200 l/s. Podstawą skuteczności działania separatora typu Lamella-C-NST (redukcji substancji ropopochodnych w dopływających ściekach) jest powierzchnia czynna zbiornika oraz powierzchnia wkładu lamelowego o określonych parametrach technicznych, wynikająca ze współczynnika obciążenia jednostkowego powierzchni. W separatorze zastosowano wkłady lamelowe polipropylenowe wielostrumieniowe. Wskaźnik flotacji grawitacyjnej cieczy lekkiej oraz flotacji wspomaganej przez wkład lamelowy dla przepływu nominalnego jest zgodny z wymaganiami normy PN-EN 858.

System retencji i rozsączania ACO Stormbrixx HD

 • materiał: tworzywo
 • długość [mm]: 1200
 • szerokość [mm]: 600
 • wysokość [mm]: 612
Opis produktu

Istotą ACO Stormbrixx są segmenty podstawowe o wymiarach 1200x600x306 mm, które układa się na miejscu budowy, łącząc je w system blokowy. Dzięki łączeniu poszczególnych elementów „na zakładkę” uzyskuje się szczególnie trwałą strukturę. Nieckowate przestrzenie wewnętrzne ułatwiają wprowadzenie kamery kontrolnej lub końcówki urządzenia czyszczącego.

Referencje